Souhlas se zpracováním osobních údajů – Avon

Souhlasím s tím, aby společnost AVON Cosmetics spol. s.r.o., se sídlem Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 005 71 989, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 998 (dále jen „AVON“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v Avon Dohodě pro účely plnění předmětu Avon Dohody, pro účely zařazení do databáze zákazníků společnosti AVON, k marketingovým účelům včetně přímého marketingu a reklamy, rozeslání nebo osloveníprostřednictvím automatického telefonního systému, telefaxu, telemarketingu, elektronických prostředků a dalších forem prezentace nabídky obchodu, zboží a služeb, a dále pro vyhodnocování požadavků zákazníků (dále jen „účel“), a to vše na dobu neurčitou (do odvolání).

Dále souhlasím s předáváním mých osobních údajů do Maďarska, společnosti AVON Cosmetics Hungary Kft. se sídlem 2100 Gödölö Haraszti út 3, do Polska, společnosti AVON Operations Polska Sp. z o.o., Ul. Stacyjna 77, 08-400 Garwolin, a do USA, společnosti AVON PRODUCTS, INC. se sídlem 1345 6th Avenue, N.Y. to vše za výše uvedeným účelem a také z důvodu společné evidence evropských zákazníků koncernu AVON, a to po dobu platnosti Avon Dohody.

Souhlasím také s tím, aby společnost AVON předávala mé osobní údaje zpracovávané AVONem po dobu účinnosti Avon Dohody třetím stranám pověřeným AVONem k plnění účelu této Dohody.Třetími stranami se rozumí zejména oblastní manažer/ka a asistent/ka oblastní manažerky,marketingové společnosti, direct mailing, telemarketing společnosti, společnosti zabývající se správou pohledávek a finanční instituce.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsem poskytl/a společnosti Avon dobrovolně, a že jsem byl/a ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v znění pozdějších předpisů informován/a o zpracování osobních údajů v souvislosti s předmětem Dohody a o právech a povinnostech s tím spojených. Dále prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb v znění pozdějších předpisů, řádně poučen/a o svém právu k přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakožto i o možnosti vyžádání vysvětlení či odstranění chyb osobních údajů, které by byly v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména byly-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování dle Avon Dohody. V případě nejasností v osobních údajích nebo pro jejich kontrolu, má Avon právo dle interních podmínek požadovat kopii občanského průkazu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – ing. Hana Malá

Souhlasím s tím, aby ing Hana Malá, se sídlem Odborářská 367, Komárov 26762, IČO: 47553502, jako Avon Sales Leader  společnosti Avon Cosmetisc, s.r.o,  zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v Avon Dohodě pro účely plnění předmětu Avon Dohody, pro účely zařazení do databáze zákazníků společnosti AVON, k marketingovým účelům včetně přímého marketingu a reklamy, rozeslání nebo osloveníprostřednictvím automatického telefonního systému, telefaxu, telemarketingu, elektronických prostředků a dalších forem prezentace nabídky obchodu, zboží a služeb, a dále pro vyhodnocování požadavků zákazníků (dále jen „účel“), a to vše na dobu neurčitou (do odvolání).

Souhlasím také s tím, aby ing Hana Malá  předávala mé osobní údaje zpracovávané její osobou a AVONem po dobu účinnosti Avon Dohody třetím stranám pověřeným AVONem k plnění účelu této Dohody.Třetími stranami se rozumí zejména oblastní manažer/ka a asistent/ka oblastní manažerky, Avon sales leader, marketingové společnosti, direct mailing, telemarketing společnosti, společnosti zabývající se správou pohledávek a finanční instituce.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsem poskytl/a ing Haně Malé dobrovolně, a že jsem byl/a ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v znění pozdějších předpisů informován/a o zpracování osobních údajů v souvislosti s předmětem Dohody a o právech a povinnostech s tím spojených. Dále prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb v znění pozdějších předpisů, řádně poučen/a o svém právu k přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakožto i o možnosti vyžádání vysvětlení či odstranění chyb osobních údajů, které by byly v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména byly-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování dle Avon Dohody. V případě nejasností v osobních údajích nebo pro jejich kontrolu, má ing. Hana Malá právo dle interních podmínek požadovat kopii občanského průkazu.

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Další informace

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít